Leadási határidők

GAMESZ áLTAL KéRT LEADáSI HATáRIDőK:


MINDEN Hó:

05-e           HAVI KöTELEZETTSéG VáLLALáS

10-e           áFA-öSSZESíTő LISTA

25-e           HIáNYZáSJELENTéS

25-e           TÚLóRA LEADáSA


 

PéNZTáR:

PéNZIGéNYLéS LEADáSA PéNZTáROSSAL EGYEZTETETT IDőPONTBAN


PéNZTáRBóL FELVETT KéSZPéNZ ELSZáMOLáSI HATáRIDEJE:    20 NAP

( ÚJ KéSZPéNZ FELVéTELE CSAK AZ ELőZő KéSZPéNZ FELVéTTEL TöRTéNT ELSZáMOLáST KöVETőEN LEHETSéGES )KéRJüK A HATáRIDőK PONTOS BETARTáSáT!